Born in the USA (Promo 1 cara, España 1985)


18,00 €

CBS A 4920

Single de vinil. España (1985).
Edició exclusivament promocional. Disc de 1 cara, amb la cançó Born in the USA. Label blanc. Amb error en el nom de l'artista als crèdits i copyright.

Estat Portada: Molt desgastada (veure foto). Amb trencament a les parts esquerra e inferiors i cel·lo. Amb etiqueta enganxada a la portada i contraportada.
Disc: Usat (VG-). Desgastat pels anys. 


Qty